Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφονται τα αποτελέσματα του “Δρόμου Θυσίας Αίπους 2014.