Στο επισυναπτόμενο αρχείο περιγράφονται τα aποτελέσματα του “Δρόμου Θυσίας Αίπους 2014.