«Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ».
ΦΩΤΕΙΝΗ ΠΟΡΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΙΑΣ ΟΓΔΟΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ
ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΦΟΒ. 2007
 
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
…Φωτεινός σταθμός λοιπόν το έτος 2004 για τον ΦΟΒ, βεβαιώνει τη μακροχρόνια πορεία του, συμπυκνώνει τη λαμπηδόνα της ευεργετικής του ευκαρπίας ως καρπόν κεκτημένον και εύχημον και παροτρύνει για γενναίες, γενναιότερες μελλοντικές κατακτήσεις.
Ο σταθμός αυτός της ιστορικής πορείας του Ομίλου έδωσε αφορμή δικαίως, για πανηγυρικόν εορτασμό του γεγονότος. Πέρα όμως από αυτόν τον πανηγυρισμό η Διοίκησης του Φ.Ο.Β. έκρινε σκόπιμο και ωφέλιμο να αποτυπώσει την όλη διαδρομή του Συλλόγου και την καλλικαρπία της δράσεώς του δια της συγγραφής της ιστορίας του. Σκέψις εύστοχος, διότι οι λόγοι και οι επετειακοί πανηγυρισμοί κατακαλύπτονται συνήθως με τον πέπλον της λήθης ή αποχρωματίζονται με την πάροδο του χρόνου αντιθέτως η καταγραφή και η παρουσίασις των επιτευγμάτων συντελούν στη διάσωσι και διαχρονική διαφύλαξι των γεγονότων, «ίνα μη τω χρόνω εξίτηλα γένηται» κατά τον Ηρόδοτο, και συνιστούν κίνητρα για τους μεταγενέστερους…
 
Αθήναι 24 Ιουνίου 2007
ΑΝΤΩΝΙΟΣ Ν ΧΑΡΟΚΟΠΟΣalt
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
 • ΠΡΟΛΟΓΟΣ
 • ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΑΤΟΜΟ ΚΑΙ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ – ΜΙΑ ΣΥΝΤΟΜΗ ΑΝΑΦΟΡΑ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Η ΙΔΡΥΣΙΣ ΤΟΥ Φ.Ο.Β.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ΄. Η ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ.
 • ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ. ΤΑ ΝΕΑΝΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒ.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΤΑ ΠΑΡΘΕΝΙΚΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Φ.Ο.Β.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ Φ.Ο.Β. ΑΠΌ ΤΗΝ ΕΠΙΣΗΜΗ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΙ ΤΟΥ ΩΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΟΝ Β΄ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΠΟΛΕΜΟ.
 • ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΚΑΙ ΛΑΜΨΙΣ . Η ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΗ ΘΥΕΛΛΑ. ΑΝΑΒΙΩΣΙΣ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΟΣ ΤΡΟΧΙΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. ΑΙΣΙΟΔΟΞΗ ΑΦΕΤΗΡΙΑ – ΠΛΟΥΣΙΟΣ ΑΜΗΤΟΣ. ΟΙ ΕΥΣΗΜΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ.
 • ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ. ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ. ΠΛΟΥΣΙΑ Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α΄. Η ΦΩΤΕΙΝΗ ΚΑΙ ΜΕΣΤΗ ΥΨΗΛΩΝ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΛΙΣΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ Φ.Ο.Β.
  • ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄. Ο Φ.Ο.Β. ΚΑΙ ΟΙ ΑΛΛΟΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ.
 • ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ. Η ΚΑΤΑΞΙΩΣΙΣ
 • ΛΟΓΟΣ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΟΣ
 • ΠΙΝΑΚΕΣ. ΟΙ ΔΙΑΤΕΛΕΣΑΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΤΟΥ ΦΟΒ – ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΕΥΕΡΓΕΤΑΙ ΤΟΥ ΦΟΒ.

TIMH: 20 €