Η συλλογή αγροτικού βίου και πολιτισμού που περιλαμβάνει εργαλεία και σκεύη του λαϊκού πολιτισμού καθώς και παραδοσιακές φορεσιές.
Μελίσσια σκαλισμένα σε κορμούς δέντρων, λουκάνες, θρινάκια, τραχάδες, στυράκια και χερόμυλοι, βρίσκονται δίπλα στο σοφρά, την πινακωτή και τη λουσέρνα, συνθέτοντας κομμάτι-κομμάτι τον αγροτικό βίο κατά τον 19o αιώνα.