Η καλλιέργεια πνεύματος έρευνας μεταξύ των μελών και των φίλων του στην εύρεση και διαφύλαξη στοιχείων της τοπικής ιστορίας και λαογραφίας αλλά και η μελέτη των προβλημάτων της σύγχρονης κοινωνικής ζωής, με τη συγγραφή άρθρων και την έκδοση βιβλίων λαογραφικού και άλλου περιεχομένου, αποτελούν επιτεύγματα της πνευματικής δραστηριότητας του σωματείου.