Η απόφαση ίδρυσης της Βιβλιοθήκης ήταν από τις πρώτες που ελήφθησαν από το Δ.Σ. του Φ.Ο.Β. (2 Μαρτίου 1924). Με νεώτερη απόφαση της 9ης Μαρτίου 1924 διορίστηκε ο Διευθυντής και αποφασίστηκε η αγορά βιβλίων αξίας 1.000 δραχμών.

Την επόμενη εβδομάδα (16 Μαρτίου) συντάχθηκε το κείμενο «Λειτουργία και Κανονισμός Βιβλιοθήκης και Αναγνωστηρίου του Φ.Ο.Β.»

Στον κανονισμό προβλέπεται ο δανεισμός βιβλίων στο σπίτι ή μελέτη στο «Λαϊκόν Αναγνωστήριον» με καταβολή μικρού ποσού από τα μη μέλη.
Η βιβλιοθήκη στεγάστηκε αρχικά στο Α΄ Δημοτικό Αρρεναγωγείον Αγίου Γεωργίου και αγοράστηκε το σχετικό έπιπλο για την φύλαξη των βιβλίων που συγκεντρώθηκαν από αγορές και δωρεές το οποίο έχει διατηρηθεί και θεωρείτε ιστορικής σημασίας.

Πρώτος Διευθυντής της διορίστηκε ο Διευθυντής του Σχολείου αείμνηστος Διονύσιος Κ. Τελλής, η δε λειτουργία της άρχισε την 25η Μαρτίου 1924.

Η Βιβλιοθήκη σήμερα

Σήμερα η Βιβλιοθήκη αριθμεί πάνω από 4.000 βιβλία ποικίλου περιεχομένου (θρησκευτικά, ιστορικά, λογοτεχνικά, επιστημονικά, εγκυκλοπαιδικά, λεξικά, περιοδικά) για μικρούς και μεγάλους, μαθητές και μη, και βρίσκονται στη διάθεση των ενδιαφερομένων εντελώς δωρεάν.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΑΣΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Μπορείτε να αναζητήσετε τα βιβλία που υπάρχουν διαθέσιμα στην βιβλιοθήκη του Φ.Ο.Β στην ηλεκτρονική βάση www.library.fovchios.gr