Λίγα λόγια για το βιβλίο.
alt
Άρχισε να τυπώνεται το 1974 και τελείωσε τον Οκτώβριο του 1976. Τυπώθηκε στο Τυπογραφείο Ν. Γεωργούλη-Ν. Συρρή στη Χίο. Αρκετές ατέλειες στη σύνθεσή και εμφάνιση της ύλης οφείλονται σε αυτό το αρκετά μακρύ χρονικό διάστημα. Στο ξεκίνημα υπολογίστηκε πως περισσότερα άτομα, λόγω προσόντων και επαγγέλματος, θα προθυμοποιούνταν να συμμετάσχουν στην προσπάθεια και θα προσέφεραν το υλικό που χρειαζόταν. Στην διαδρομή, λίγοι σχετικώς, φίλοι του Φ.Ο.Β. βοήθησαν στο να εκδοθεί το βιβλίο, ερασιτέχνες οι περισσότεροι σε αυτό το πεδίο.
Ας κριθεί αναλόγως λοιπόν η προσπάθεια αυτή που αποσκοπούσε όχι σε ατομικές επιδιώξεις ή προβολές αλλά στο να δείξει το δρόμο για να προβληθεί η ιστορία του Βροντάδου και να διασωθεί ποικίλο λαογραφικό υλικό που υπάρχει ακόμη, και για να γίνει το ξεκίνημα και να συνεχιστεί η προσπάθεια με νέους συνεργάτες.
Την όλη εποπτεία της συγκεντρώσεως ης ύλης και την παρακολούθηση της εκτυπώσεως είιχε ο Αδαμάντιος Σαλιάρης, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Φ.Ο.Β.
Περιεχόμενα
Ι. Πνευματική και Πολιτιστική δράσις του ΦΟΒ
·         Αφιέρωμα
·         Φ.Ο.Β.: 1924-1974. Γ. Καμίτση.
·         Έπαινος Ακαδημίας Αθηνών. Ορόσημον εις την Ιστορίαν του Φ.Ο.Β.  Κ. Καλλίτση
·         Το Έργον του Φ.Ο.Β. Γ. Στ. Καλλίτση
·         Στα Πενηντάχρονα του Φ.Ο.Β. Κ.Ι. Αμπανούδη.
·         Το χρονικό του Φ.Ο.Β. 1924-1974.
·         Κώδιξ Αγ. Γεωργίου. Το Πρακτικόν της Απελευθερώσεως (1912).
ΙΙ. Παραδοσιακά, Ιστορικά, λαογραφικά από τον Βροντάδο.
  • Ναυτικοί οικισμοί. Α΄ Ο Βροντάδος.  Του Α.Π. Στεφάνου.
  • Ο ρουκετοπόλεμος.Του  Α. Γ. Ζαννίκου.
  • Η Αρβανίτισσα. Του Α.Π. Σαλιάρη.
  • α. Το ιστορικόν ιδρύσεως του Φ.Ο.Β.
  • β. Στα χρόνια της Κατοχής. Του Γ. Ισ Σκούφαλου.

Η Ναυτική επιστήμη του περασμένου αιώνα. Του Α.Σ. Ένα πλαίσιο-Μια Ζωή. Του Αδ. Γ, Σαλιάρη. Ιστορικά-Λαογραφικά-Ναυτικά. Του Αδ. Π.Σαλιάρη Τα Προικοσύμφωνα. Αδ. Π Σαλιάρη Παλιά Βρονταδούσικα έγγραφα. Αθ.Γ. Σαλιάρη Ο πολεμικός Αγιοβασίλης του 1914. Η παιδεία στον Βροντάδο. Του Α.Σ. Εθνικός Τίτλος α. Το τελευταίο Ευαγγελικό Ανάγνωσμα

  • β. Το Ασκητήριον του Αγ. Μακαρίου. Του Π. Στρογγυλού

Ανάλεκτα – Α΄ Γιατροσόφια. Β΄ Έθιμα. Γ΄ Παροιμίες. Δ΄ Γλωσσάριο. Ε΄ Ρίμες.   Του Αδ. Π. Σαλιάρη

ΤΙΜΗ: