Σαν πρώτο κατά σειρά σημαντικό γεγονός στην μεταπολεμική περίοδο του Φ.Ο.Β. μπορείalt να αναφερθεί η έκδοση της εφημερίδας .

 

Το τότε ΔΣ του Ομίλου έκρινε ότι υπάρχει ανάγκη ύπαρξης ενός εντύπου, το οποίο θα προβάλλει τα προβλήματα και τις ανάγκες του τόπου, καθώς και τις απόψεις, τη ζωή και τα επιτεύγματα των συμπολιτών μας, να μεταφέρει τον παλμό του τόπου μας στους εκτός Χίου συμπολίτες.
 

Έτσι στις 15 Μαρτίου 1952 αποφασίστηκε η έκδοση ενός δεκαπενθήμερου εντύπου-εφημερίδας με τον τίτλο ¨Τα Νέα του Βροντάδου» ιδιοκτησίας και όργανο του Φ.Ο.Β. με φιλολογικό, κοινωνικό και εκπολιτιστικό περιεχόμενο. Το πρώτο φύλλο κυκλοφόρησε την 25η Μαρτίου 1952.

 

 

 

 

 

  
Τιμή φύλλου: 0,80€
 

Ετήσιες συνδρομές:

Δήμοι, Τράπεζες, Σωματεία : 20€

 

Εσωτερικού: 10€

 

Εξωτερικού αεροπορικώς : 30$ ή 22€

 

Δημοσίευση ψηφισμάτων : 10€

 

 Εισπράξεις συνδρομητών:

 

Λεωνίδας Κωστάλας: Απλωταριά – Χίος

Λογαριασμός Εθνικής Τράπεζας : 490/480077-09