Λίγα λόγια για το βιβλίο.
altΆρχισε να τυπώνεται το 1979 και τελείωσε το Δεκέμβριο του 1988. Η αρχή έγινε στο τυπογραφείο «Ζήσιμου» στη Χίο. Μερικές ατέλειες στη σύνθεση και εμφάνιση οφείλονται σε αυτό το αρκετά μακρύ διάστημα. Τελείωσε στο Τυπογραφείο Δημ. Πλατή-Αθήνα.
Ελπίζουμε πως το περιεχόμενο του βιβλίου θα παρακινήσει πολλούς συμπολίτες είτε να γράψουν οι ίδιοι, είτε να μας δώσουν στοιχεία που έχουν και που σχετίζονται με την ιστορία και η λαογραφία του Βροντάδου. Πολλοί ξέρουμε πως έχουν υλικό γλωσσικό του τόπου.
Με βάση το γλωσσάριο που δημοσιεύουμε ας ξεκαθαρίσουν ότι έχουν και ας μας το δώσουν να τυπωθεί. Μόνο έτσι θα σωθούν όλα αυτά τα πράγματα.
Η προσπάθεια αυτή γίνεται από ερασιτέχνες ας κριθεί ανάλογα, μια που μόλις τελειώσει το βιβλίο αυτό σκεπτόμαστε να ρίξουμε στα σκαριά ένα άλλο βιβλίο. Την βραβευμένη από τη Ακαδημία Αθηνών πραγματεία του Γεωργίου Καλλίτση, «Ο Βροντάδος από λαογραφικής απόψεως».
Πίνακας περιεχομένων
 • Αντί προλόγου, Κων/νου Στ. Καλλίτση.
 • Ο παιδαγωγός Θεόδωρος Κάστανος και το έργο του, Γεωργίου Στ. Καλλίτση.
 • Οι Ψαράδες της Δασκαλόπετρας, Γ΄Τάξη Γυμνασίου Βροντάδου.
 • Η Βιομηχανία και Χειροτεχνία στο Βροντάδο και γενικά στη Χίο κατά τα προ της Επαναστάσεως χρόνια, Γεωργ. Ι. Πιταούλη.
 • Αναμνήσεις από την Απελευθέρωση της Χίου το 1912, Αδαμ. Σαλιάρη.
 • Ένα Βρονταδούσικο δικαιοπρακτικό έγγραφο του 1846, Στέλιου Φασουλάκη δ.φ.
 • Λαογραφικά του Βροντάδου: α. Παροιμίες β. Παροιμιώδεις εκφράσεις ή απλώς εκφράσεις γ. Οικογενειακά ήθη και έθιμα (προικοσύμφωνα κλπ) δ. Οικογενειακή ζωή, ε. Γιατροσόφια-Καλλυντικά στ. Κοινωνική ζωή, Αδαμ. Σαλιάρη.
 • Παλιά Βρονταδούσικα ζευγαρώματα, Γεωργίου Λ. Μπαχά.
 • Το Δημητρό, Νίκου Τάλα
 • Οι Μύλοι, Αδ. Σαλιάρη
 • Αναδίφηση της παιδικής μνήμης, Σιδερή Πυλιαρού.
 • Ο παπά Καρύδας και ο Αρμολούσης (ανέκδοτα), Γ. Ι. Πιταούλη.
 • Ρίμες-στιχάκια, Α. Σαλιάρη
 • Τα λαϊκά γιατροσόφια στο Βροντάδο και διάφορες παραδόσεις, Μάρκου Ισ. Σκουφάλου.
 • Ο Άγιος Νικηφόρος και ο παπά Λαγούτης, Γεωργίου Στ. Καλλίτση.
 • Συμβολή στη μελέτη του Βρονταδούσικου γλωσσαρίου, Αδαμαντίου Π. Σαλιάρη.
 • Άλλη μια ναυτική οικογένεια του Βροντάδου, Αδαμ. Π. Σαλιάρη
 • Φωτογραφικό λεύκωμα από τη δράση του Φ.Ο.Β κατά την εξαετία 1975- 81
 • Βιογραφικά στοιχεία συνεργατών

 ΤΙΜΗ: 15 €