Το Μουσείο του Φ.Ο.Β. στεγάζεται στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις του Ομίλου, κοντά στον καθεδρικό Ναό του Αγίου Γεωργίου, το Φαφαλίειο Στάδιο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου σε ένα χώρο με ξεχωριστή ομορφιά.
Η συλλογή αντικειμένων ξεκίνησε από το 1955, με αφορμή τη Δεύτερη Έκθεση Τοπικής Δραστηριότητας που οργάνωσε με επιτυχία ο Φ.Ο.Β. Από το 1960 στεγάστηκε προσωρινά στο Ξενίειο Παρθεναγωγείο.

Τα σημερινά κτίρια του Φ.Ο.Β.

Τα εγκαίνια του Μουσείου τελέστηκαν την Κυριακή 17 Ιουνίου 1962. Τα χρόνια περνούσαν και τα εκθέματά του εμπλουτίζονταν ώσπου το 1979 μεταστεγάστηκε σε νέους ιδιόκτητους χώρους, την αρχιτεκτονική μελέτη των οπoίων ανέλαβε η αρχιτέκτονας Μαρία Ξύδα, και περιλαμβάνει τα τμήματα: Λαογραφικό, Εκκλησιαστικό Ιστορικό, Ναυτικό και Φυσικής Ιστορίας.