ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟΝ ΛΕΥΚΩΜΑ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΦΟΒ ΜΙΑΣ ΠΕΝΤΗΚΟΝΤΑΕΤΙΑΣ.alt

ΤΟ ΒΙΒΛΙΟΝ ΕΞΕΤΥΠΩΘΗ ΕΙΣ ΤΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΝ Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ & Ν. ΣΥΡΡΗ ΤΟΝ ΜΑΡΤΙΟΝ ΤΟΥ 1975.

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΟΡΙΣΘΗ ΔΙ΄ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΔΣ ΤΟΥ ΦΟΒ, ΕΚ ΤΩΝ Γ. ΜΠΑΧΑ, Α. ΣΑΛΙΑΡΗ, Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΣ ΕΚ ΤΩΝ Ε. ΚΟΝΤΟΥ, Σ. ΜΠΑΧΑ, Α. ΚΑΛΛΙΤΣΗ, Δ. ΜΑΝΑΡΑ, Ζ. ΣΚΕΛΛΑ, Κ. ΚΑΣΤΑΝΟΥ, Γ. ΣΚΕΛΛΑ

ΤΗΝ ΥΛΗΝ ΣΥΝΕΚΕΝΤΡΩΣΑΝ, ΕΠΕΞΕΙΡΓΑΣΘΗΣΑΝ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΗΘΗΣΑΝ ΤΗς ΕΚΤΥΠΩΣΕΩς ΟΙ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΟΒ ΚΑΙ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΣΑΛΙΑΡΗΣ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΝ

  • Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΔΩΡΗΤΩΝ
  • ΦΟΒ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ Δ.Σ
  • Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΕΩΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΦΟΒ
  • Η ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΟΥ Κου ΔΗΜΑΡΧΟΥ
  • Η ΝΑΥΤΙΚΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΤΩΒ ΦΑΦΑΛΙΩΝ. Γ.Κ – Α.Σ
  • ΜΙΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΤΑΔΙΟ. ΝΙΚΟΣ ΤΑΛΑΣ
  • ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΦΤΑΣΙΜΟ. ΑΓΩΝΕΣ. Α. ΣΑΛΙΑΡΗ
  • ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΤΟΥ ΦΟΒ. Γ. ΜΠΑΧΑΣ
  • ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΤΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΟΒ.