Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ποιο είναι το πιο γλυκό ψωμί» δημιουργήθηκε για τις εκπαιδευτικές ανάγκες του Φιλοπρόοδου Ομίλου Βροντάδου και απευθύνεται σε μαθητές του Νηπιαγωγείου, του Δημοτικού και του Γυμνασίου με γενικότερο σκοπό να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς τους να αντιληφθούν τη σπουδαία altθέση που κατέχει το ψωμί στη διατροφή. Στόχοι μας να γνωρίσουν τα παιδιά τον κύκλο του ψωμιού , την παραδοσιακή καλλιέργεια του σιταριού, τη λειτουργία του ανεμόμυλου και τέλος να μπορούν να συγκρίνουν το ψωμί του χθες με το ψωμί του σήμερα. Να γίνουν πιο υποψιασμένοι και πιο προσεκτικοί καταναλωτές.
 
 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
 
          Ζούμε σε μια εποχή που οι διατροφικές συνήθειες έχουν αλλάξει δραματικά. Στις δυτικού τύπου κοινωνίες ή αλλιώς «κοινωνίες της σπατάλης», το αμφιβόλου διατροφικής αξίας «γρήγορο φαγητό» έχει επικρατήσει σε τέτοιο βαθμό ώστε η υγιεινή διατροφή να προβάλλεται ως καινοτομία ! Πλήθος νέες ασθένειες ενοχοποιούν τη διατροφή , φέρνοντας το σύγχρονο άνθρωπο σε απόγνωση.
 
          Παράλληλα , παρατηρείται μια σημαντική στροφή στα βιολογικά προϊόντα, που όμως γίνεται χωρίς οργανωμένη ενημέρωση ,Γι αυτό άλλωστε παρατηρείται μια καχυποψία απέναντι σε αυτά που φθάνει ως και την αμφισβήτηση.
 
          Τέλος η σωστή διαχείριση των ενεργειακών πόρων και η συζήτηση για ήπιες μορφές ενέργειας έχουν φέρει στην επικαιρότητα τον ανεμόμυλο και το νερόμυλο , μια και θεωρούνται πηγές έμπνευσης για πρακτικές εξοικονόμησης ενέργειας στο μέλλοaltν.
 
          Στο σημείο αυτό γίνεται εύκολα αντιληπτό ότι η Εκπαίδευση καλείται να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης που της αναλογεί και να συμβάλει στη δημιουργία υποψιασμένων και υπεύθυνων καταναλωτών που θα επιλέγουν προσεκτικά «τον επιούσιον άρτον» που προμηθεύονται.
 
          Το Λαογραφικό Μουσείο του Φ.Ο.Β επιθυμώντας να συμβάλει σε αυτή την προσπάθεια εντάσσει το νέο του Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα σε ένα ευρύτερο κύκλο δραστηριοτήτων με πυρήνα τη μεσογειακή διατροφή. Ο «κύκλος του ψωμιού», όπως νοείται στη λαϊκή μας παράδοση ,δεν θα μπορούσε παρά να αποτελέσει την αφετηρία μας.
          Ειδικότερα το πρόγραμμα αναφέρεται στο κύκλο παραγωγής , μεταποίησης και διάθεσης του ψωμιού κατά το παρελθόν και στις μέρες μας και περιλαμβάνει δραστηριότητες που θα δώσουν σε μαθητές και εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ανακαλύψουν τη θρεπτική του αξία και στο εξής να επιλέγουν «μετά λόγου γνώσεως» το πιο βασικό είδος της ανθρώπινης διατροφής , το ψωμί.
 
 
ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Οι μαθητές να αποκτήσουν εμπειρίες και μια σαφή αντίληψη του τρόπου με τον οποίο παρασκευάζεται το αναγκαίο και καθημερινά απαραίτητο είδος διατροφής, το ψωμί.
 
Να συνειδητοποιήσουν ότι ενώ σήμερα η προμήθειά του είναι  φούρνο της γειτονιάς μας, λίγο πιo παλιά χρειαζόταν πολύ κόπο και χρόνο για να φτάσει στο τραπέζι της οικογένειας.
 
Να γνωρίσουν τον τρόπο καλλιέργειας των δημητριακών .
 
 Να έρθουν σε επαφή με τα υλικά και τα εργαλεία μιας άλλης εποχής μέσα
από μια εμπειρική, ενεργητική, δημιουργική και γνωστικά αποδοτική διαδικασία .alt
 
Να γνωρίσουν τον παραδοσιακό τρόπο επεξεργασίας των αγροτικών προϊόντων με την αξιοποίηση ήπιων μορφών ενέργειας.
 
Να γνωρίσουν το ζυμωμα και ψήσιμο του ψωμιού στην προβιομηχανική περίοδο.
 
Να γνωρίσουν το σύγχρονο τρόπο και τόπο παρασκευής του ψωμιού.
 
Να προσεγγίσουν γνωστικά τους τρόπους παρασκευής, τις δυσκολίες και την   αναγκαιότητά τους ώστε να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντί τους και να αντισταθούν στις επιταγές του άκρατου υπερκαταναλωτισμού της σύγχρονης εποχής.
                                      
 
 
 Να ενημερωθούν για τα είδη ψωμιού που κυκλοφορούν στο εμπόριο και τη θρεπτική αξία του καθενός από αυτά.
 
Να επισημάνουν την ξεχωριστή θέση που έχει το σιτάρι και το ψωμί στην ελληνική λαϊκή παράδοση και τη χριστιανική θρησκεία.
 
Να γνωρίσουν και να κατανοήσουν την αξία της σωστής διατροφής.
 alt
Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο.
 
Να κατανοήσουν την αξία της ομαδικής συνεργασίας
 
Να αποκτήσουν χειροκινητικές δεξιότητες.
 
Να καλλιεργήσουν την αγάπη και το σεβασμό για την πολιτιστική μας κληρονομιά συσχετίζοντας γόνιμα το παρελθόν με το παρόν.
 
Να δράσουν και να αλληλεπιδράσουν σε αυθεντικές καταστάσεις ζωής όπου θα γνωρίσουν και θα συγκρίνουν τον τρόπο κατασκευής /παρασκευής σήμερα και άλλοτε.
 
Τέλος να εκφραστούν δημιουργικά μέσα από τις διάφορες τέχνες.