Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (Φ.Ο.Β), και η  ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ  Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ,
διοργανώνουν αγώνα σε Δημόσιο Δρόμο,  τιμώντας  αυτούς που έπεσαν ηρωϊκά  στη μάχη του Αίπους για την απελευθέρωση της Χίου, με την επωνυμία « ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ
AIΠΟΥΣ 2013 », με τους εξής όρους : 

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Αγώνας σε Δημόσιο Δρόμο.

2.  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2013

3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣΑίπος, Χίος 

Αφετηρίες : Σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα.

Τερματισμός : Μνημείο Ηρώων Αίπους.

              Λεπτομέρειες για την προκήρυξη του αγώνα δρόμου  και τη διαδρομή στα επισυναπτόμενα αρχεία.