Με πρωτοβουλία του Φ.Ο.Β. και της “Επιτροπής Νέας Κλειδούς”, τοποθετήθηκε ενημερωτική πινακίδα στον ιδιόκτητο χώρο του Ομίλου στη θέση Πλατανάκι. Η ενέργεια αυτή αποτελεί την αρχή υλοποίησης σχετικής  απόφασης του ΔΣ του Φ.Ο.Β., για τοποθέτηση ενημερωτικών πινακίδων στα αξιοθέατα της περιοχής.