Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου, σας προσκαλεί στις εγκαταστάσεις του την Τετάρτη  23 Απριλίου 2014 και ώρα 6:00 μ.μ., στην ομιλία του κ. Σταύρου Κουμπιά  τ. Πρύτανη Πανεπιστημίου Πατρών και καθηγητή στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών της Πολυτεχνικής Σχολής Πανεπιστημίου Πατρών, με τίτλο : «Έρευνα και καινοτομία. Η ελπίδα για το μέλλον».
Η εκδήλωση αυτή αποτελεί ταυτόχρονα και την απαρχή  μιας ευτυχούς συνεργασίας του Φ.Ο.Β. με τον εκλεκτό συμπολίτη  μας, που στόχο έχει τη δημιουργία ομίλου ενημέρωσης και προβληματισμού σε ένα χώρο φυσικό και διαδικτυακό, ανοικτό στις νέες ιδέες και εξελίξεις ενός διαρκώς μεταβαλλόμενου τοπικά, εθνικά και παγκόσμια περιβάλλοντος. Μέσα από την επαφή μας με την Άλλη Ελλάδα που καινοτομεί και πρωτοπορεί και μέσα από την ανταλλαγή ιδεών ευελπιστούμε ότι ο όμιλος αυτός θα διευκολύνει  τις επιλογές μας ως πολιτών στον κοινωνικό, πολιτικό και οικονομικό ρόλο που καλούμαστε να διαδραματίσουμε.
 
Το ΔΣ του Φ.Ο.Β.