Στο φύλλο 1102 του Φεβρουαρίου 2014 αναγγείλαμε ότι η εφημερίδα μας «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ» προς ενημέρωση του αναγνωστικού της κοινού για μια σειρά από θέματα που κατά την γνώμη μας απασχολούν τους κατοίκους του Βροντάδου, θα απευθυνόταν στις Δημοτικές παρατάξεις που θα διεκδικήσουν την ψήφο μας στις εκλογές του Μαΐου, και θα τους ζητούσε να μας γνωστοποιήσουν τα  προεκλογικά τους  προγράμματα πάνω σ’ αυτά και να μας καταθέσουν τη δημόσια δέσμευση τους για τον τρόπο αντιμετώπισής τους. Τα θέματα που επιλέξαμε ενδεικτικά ήταν:

    ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΑ

    ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ-ΜΕΣΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

    ΝΕΡΟ-ΥΔΡΕΥΣΗ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ

    ΚΑΠΗ-ΕΛ.ΤΑ-ΕΛ.ΑΣ-ΤΡΑΠΕΖΕΣ

    ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ

    ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΟΧΩΝ όπως το περιαστικό δάσους της Κλειδούς, της Δασκαλόπετρας  του Πετροκάραβου,  των Τριων Μύλων, του παραλιακού δρόμου κ.λ.π.

    ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ-ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Οι απαντήσεις των παρατάξεων με τη σειρά που μας κατατέθηκαν είναι οι εξής:

1.    ΧΙΑΚΗ ΣΥΜΠΟΛΙΤΕΙΑ

2.    ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ

3.    ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ

4.    ΟΛΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ ΜΑΣ