Κυκλοφοριακό και χωροταξική οργάνωση

Ο Βροντάδος υμνήθηκε στο μέσο της δεκαετίας του 30 από τον Νομομηχανικό κ. Κωστάλα για το οδικό του δίκτυο.  Πράγματι για τα δεδομένα της εποχής το πλάτος των οδών και οι συνδέσεις μεταξύ των γειτονιών ήταν σημαντικά καλύτερες από πολλές γειτονιές της πόλης και βέβαια το δίκτυο πρόσβασης στα χωριά. Ωστόσο η σημερινή κατάσταση του οδικού δικτύου και η κυκλοφορία των οχημάτων είναι εξαιρετικά δυσχερής για τα αυτοκίνητα και στα περισσότερα σημεία επικίνδυνη για τους πεζούς. Το πρόβλημα ξεκινά από το ότι όλα αυτά τα χρόνια από την δεκαετία του 30 μέχρι σήμερα δεν υπήρξε σχέδιο πολεοδόμησης του βροντάδου αλλά κτίσθηκαν ολόκληρες περιοχές χωρίς σχέδιο κυρίως εκατέρωθεν των κεντρικών οδών και σε αρκετές περιπτώσεις κατά παράβαση της νομοθεσίας. Δυστυχώς ακόμα και σήμερα συνεχίζεται η ίδια κατάσταση και δεν έχει προκηρυχτεί ΣΧΟΟΑΠ για την δημοτική ενότητα. Ενώ λοιπόν οι δρόμοι του βροντάδου σχεδιαστήκαν για τα μεταφορικά μέσα της δεκαετίας του τριάντα πρέπει σήμερα να εξυπηρετήσουν αυτοκίνητα. Παράλληλα ο Βροντάδος είναι και σημείο διάσχισης για τα οχήματα που κινούνται προς τα βόρεια. Για να αντιμετωπισθεί η κατάσταση όπως αυτή έχει σήμερα διαμορφωθεί απαιτείτε να υπάρξουν: α. σημαντικές αλλαγές στην κίνηση των οχημάτων με δρόμους μονής κατεύθυνσης δίνοντας λύσεις στις ανάγκες των κατοίκων β.  περιορισμός της στάθμευσης σε σημεία με μικρό πλάτος δρόμου ώστε να μπορεί να περάσει με ασφάλεια ασθενοφόρο και  όχημα της πυροσβεστικής γ. μείωση του ορίου ταχύτητας κίνησης των οχημάτων, εκτενής σηματοδότηση και βελτίωση της ασφάλειας του οδικού δικτύου. Πιστεύουμε ότι απαιτείται άμεσα η εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της κυκλοφορίας των  οχημάτων με ήπιες παρεμβάσεις και κυρίως η εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ ώστε να προλάβουμε το υπόλοιπο των περιοχών που δεν έχουν κτισθεί ώστε να μην αναπαράγουμε προβλήματα στα οποία εκ των υστέρων είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν.

Παραλιακή ζώνη και Κλειδού. Η παραλιακή ζώνη είναι η έξοδος των κατοίκων για την θάλασσα και αναψυχή. Όλα αυτά τα χρόνια με άστοχα και πολυδάπανα έργα δεν έχει υπάρξει κάποια ουσιαστική βελτίωση. Χρησιμοποιήθηκε η παραλιακή ζώνη για πειραματισμούς και έγιναν έργα χωρίς συνολικό σχέδιο με αποτέλεσμα να δημιουργείτε κομφούζιο, σύγχυση, συνεχώς να μειώνονται οι δυνατότητες κάλυψης των αναγκών των κατοίκων. Το παραλιακό μέτωπο του Βροντάδου χρειάζεται ενιαία αντιμετώπιση με συνολικό σχέδιο για το οποίο προτείνουμε την προκήρυξη ανοικτού αρχιτεκτονικού διαγωνισμού  ώστε να διασφαλιστεί το δικαίωμα των κατοίκων στην θάλασσα και παράλληλα να δώσει λύσεις για το ποδήλατο και την απογευματινή βόλτα των κατοίκων. Περιαστικό Δάσος Κλειδούς. Η σημασία του δάσους της Κλειδούς είναι υπερτοπική και μεγάλη ευθύνη για την νέα δημοτική αρχή. Απαιτείται άμεση κήρυξη προστασίας για την διαφύλαξη της περιοχής. Η Κλειδού  βρίσκεται σε οριακό σημείο και αν άμεσα δεν υπάρξει οργανωμένη παρέμβαση προστασίας κινδυνεύει να αλλάξει χαρακτήρα πνίγοντας την πόλη και τους κατοίκους του Βροντάδου. Η περιαστική έκταση από την Κλειδού έως τον Κορακάρη αποτελεί δυνητικά την έξοδο της πόλης για αναψυχή, αθλητικές δραστηριότητες, περιβαλλοντική εκπαίδευση, βιολογικές καλλιέργειες  και διατήρηση της ως πνεύμονα πρασίνου και εμμλουτισμό των υδροφορέων. Η ευρύτερη έκταση της Κλειδούς, ο Τρυπατές, το Λοβοκομείο, μπορούν να αποτελέσουν διακριτούς πόλους ενταγμένους σε ευρύτερη οργάνωση και σχέδιο το οποίο μπορεί να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο. Συνδετικός άξονας των περιοχών αυτών είναι οι πεζοπορικές διαδρομές, οι θεματικές διαδρομές και τα μονοπάτια που αναπτύσσονται μεταξύ τους. Οι απειλές που υπάρχουν για αυτές τις περιοχές είναι μεγάλες τόσο από τις χρήσεις – σε αρκετές περιπτώσεις ασύμβατες- όσο και από την ασάφεια ως προς το ιδιοκτησιακό καθεστώς.

·         Αποσαφήνιση του ιδιοκτησιακού καθεστώτος της περιοχής

·         Κήρυξη ιδιαίτερα σε ότι αφορά την Κλειδού σε καθεστώς προστασίας όπου θα επαναπροσδιοριστούν οι επιτρεπόμενες χρήσης γης.

·         Συνεργασία με Κ.Π.Ε Κλειδούς, ΠΕΚΕΒ, ομάδα «Ο» και Δήμου για την συγκρότηση πρότασης για την δεύτερη προγραμματική περίοδο με στόχο την ανάπτυξη περιβαλλοντικών υποδομών και ευαισθητοποίησης και αναψυχής των κατοίκων.

·         Ανάπτυξη δικτύου και σήμανση πεζοπορικών διαδρομών διάσχισης και κυκλικών θεματικών διαδρομών.

Η παράκαμψη του βροντάδου έργο το οποίο συζητήθηκε πολύ τα προηγούμενα χρόνια δεν μας βρίσκει σύμφωνους ως προς την πραγματοποίηση του διότι θα ακυρώσει τον χαρακτήρα της Κλειδούς  αλλοιώνοντας ανεπανόρθωτα το φυσικό περιβάλλον και το τοπίο. Επιπλέον στις σημερινές συνθήκες η πραγματοποίηση τέτοιων μεγάλων έργων θα πρέπει να τεκμηριώνεται στη βάση πραγματικών αναγκών αλλά και της προοπτικής του τόπου. Το μεταφορικό  έργο των βορειοχώρων δεν δικαιολογεί την υλοποίηση του. Όλοι αγανακτούμε με το έργο της διάνοιξης του δρόμου στο Παντουκιός και τα εκατομμύρια που ξοδεύονται για να σπάνε βράχια με αμφισβητούμενη χρησιμότητα.

Βασικές υπηρεσίες. Ο Βροντάδος τα τελευταία χρόνια έχασε την αυτοτέλεια του σε βασικές υπηρεσίες (Τράπεζα Αστυνομικό σταθμό και ΕΛΤΑ). Σήμερα αποτελεί πρακτικά προάστιο της πόλης από το οποίο κατευθύνονται οι κάτοικοι τόσο για τις δουλειές τους όσο και για τις υπηρεσίες και τις αγορές τους. Η κατάσταση αυτή εύκολα δεν αλλάζει χωρίς αποκέντρωση υπηρεσιών και προβλέψεις μέσα από την εκπόνηση ΣΧΟΟΑΠ όπου θα προβλεφθούν τοπικοί πόλοι εξυπηρέτησης αναγκών των μόνιμων κατοίκων. Ο δήμος μπορεί να πιέσει αλλά κυρίως να  αντιμετωπίσει τον Βροντάδο ως προάστιο το οποίο χρειάζεται να έχει σε σημαντικό βαθμό την δική του αυτοτέλεια σε κάθε επίπεδο.

Ύδρευση. Η  ύδρευση του Βροντάδου στηρίζεται εδώ και χρόνια κυρίως στις αφαλατώσεις δηλαδή σε νερό πανάκριβο και το οποίο στηρίζεται σε επιδοτήσεις. Η πρόταση μας για την διαχείριση των υδατικών πόρων στο βροντάδο και στο νησί συνολικότερα υποστηρίζει ότι απαιτείται:

Άμεση εκπόνηση Υγρογεωλογικής μελέτης για το υδατικό ισοζύγιο του νησιού και την κατάσταση των υδροφορέων

Καθαρό νερό ασφαλές και απαλλαγμένο από βαρέα μέταλλα μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια

Σύνταξη διαχειριστικού σχεδίου με βάση τις διαθέσιμες ποσότητες

Διαφάνεια και αξιοπιστία στις μετρήσεις της ΔΕΥΑΧ για την κατάσταση των υδάτων.

Διαφάνεια στη λειτουργία και τα οικονομικά της ΔΕΥΑΧ

Καμία ιδιωτικοποίηση των υδατικών πόρων και των δικτύων διανομής

Ολοκλήρωση των ημιτελών έργων

Ήπιες παρεμβάσεις εμπλουτισμού των υδροφορέων

Ενεργές παρεμβάσεις για εξοικονόμηση και μείωση της κατανάλωσης

 

Ανεμογγενήτριες. Στα  διοικητικά όρια του παλαιού Δήμου Ομηρούπολης σχεδιάζεται η πραγματοποίηση επένδυσης της πολυεθνικής iberdrola για την εγκατάσταση γιγαντιαίων ανεμογεννητριών στο Αίπος (Ανδρόλλακο, Μπαμαπκιές, Εγγύσα) για αυτό το τόσο σοβαρό θέμα δυστυχώς ο Δήμος αρνήθηκε να ανταποκριθεί στην ευθύνη που του αναλογεί και δεν συζήτησε ποτέ το θέμα αυτό σε δημοτικό συμβούλιο, αλλά κυρίως δεν έχει καν άποψη για το θέμα ενισχύοντας διά της σιωπής του τα σχέδια της εταιρείας.  Εμείς, πέρα από τις μεγάλες, ιστορικών διαστάσεων, επιπτώσεις στο φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον, συνυπολογίζουμε τις οικονομικές επιπτώσεις για τον τόπο, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της επένδυσης και τις σχεδόν μηδενικές θέσεις εργασίας που υπόσχεται η πολυεθνική εταιρεία. Οι προτάσεις της δεν αποτελούν βάση συζήτησης, καθώς αποτελούν μια ξεκάθαρα αποικιοκρατική επένδυση, καταστροφική για την Χίο. Ο πλούτος του τόπου μας βρίσκεται στο φυσικό και πολιτιστικό απόθεμα που έχουμε κληρονομήσει. Αυτό πρώτα από όλα πρέπει να διαφυλαχθεί, διότι μπορεί να δώσει λύσεις σε σειρά από άλλα θέματα (εναλλακτικό – θεματικό τουρισμό, πρωτογενή τομέα). Η προτεινόμενη επένδυση της πολυεθνικής, κι ας είναι πλέον ξεκάθαρο ότι είναι ανεδαφική, συνεχίζει να ταλαιπωρεί δημόσιες υπηρεσίες και να διατηρεί δεσμευμένες μεγάλες εκτάσεις στο Αίπος. Άμεσα πρέπει να κλείσει ο κύκλος αυτός, κηρύσσοντας άγονη την προτεινόμενη επένδυση της πολυεθνικής, ώστε να δούμε με αποφασιστικό τρόπο το ζήτημα του ενεργειακού σχεδιασμού σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  Οι ραγδαίες εξελίξεις στον τομέα της ενέργειας δεν επιτρέπουν εφησυχασμό. Πρέπει άμεσα να ανοίξει ο δημόσιος διάλογος για το πώς η Χίος εξασφαλίζει ενεργειακή αυτάρκεια με κοινωνικό πρόσημο πέρα από ασύμβατες προτεινόμενες επενδύσεις όπως αυτή της iberdrolarokas. Σταθερή θέση μας είναι η ανάπτυξη των ΑΠΕ οι οποίες σέβονται την κλίμακα και την ταυτότητα του τόπου.