Η κίνηση πολιτών «ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΙΟ» ιδρύθηκε από απλούς πολίτες λίγους μόνο μήνες πριν τις Δημοτικές εκλογές του Μαΐου.

Συνδετικός κρίκος των μελών της είναι η έντονη ανησυχία για το που πάει η χώρα και ο τόπος, εν μέσω της χειρότερης οικονομικής κρίσης και με πολιτικές ηγεσίες που αποδεικνύονται ανεπαρκείς. Η κίνηση είναι ανοιχτή σε όλους, ανεξάρτητα αν ανήκουν σε κόμματα, κοινωνικές ομάδες ή οτιδήποτε άλλο, με μια και μόνη προϋπόθεση, ότι σκέπτονται και δρουν ανεξάρτητα και έχουν σαν μόνο κριτήριο το όφελος της Χίου και του δημότη.

Η αγωνία μας είναι ιδιαίτερη, όσον αφορά το μέλλον των νέων ανθρώπων στο νησί μας. Παρατηρούμε τις θέσεις εργασίας να μειώνονται, εξαιτίας της κρίσης, και ένα εξαιρετικά εξειδικευμένο δυναμικό νέων ανθρώπων να εγκαταλείπει το νησί ή ακόμα και τη χώρα. Η Χίος γερνά και σταδιακά θα ερημώνει, αν δεν γίνει κάτι άμεσα. Πρωταρχικός μας, λοιπόν, στόχος, είναι η εμφύσηση ενός αναπτυξιακού οράματος σε ολόκληρο το νησί, βασισμένου στα στοιχεία που διαθέτει ο τόπος, επιστημονικά τεκμηριωμένου, αλλά και με τις τοπικές κοινωνίες σύμφωνες και συνεργούς.

Θέλουμε, λοιπόν, ένα Δήμο που να υπερβεί εαυτόν στις σημερινές συνθήκες που ζούμε, να είναι οραματιστής, καθοδηγητής, υποστηρικτής και συνεργός των απλών ανθρώπων που πασχίζουν να κάνουν κάτι, να επιβιώσουν και να παράγουν.

Ταυτόχρονα, είναι υποχρέωση του Δήμου να σταθεί δίπλα σε όλους αυτούς, που έχουν πραγματική ανάγκη εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και να τους προσφέρει, στο βαθμό που είναι δυνατόν, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την αξιοπρέπειά τους. Ο Δήμος έχει την υποχρέωση να ενισχύσει τις Δομές που παρέχουν κοινωνικές υπηρεσίες, να διαθέσει όσο το δυνατόν περισσότερους οικονομικούς πόρους για αυτόν τον σκοπό και να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό.

Όσον αφορά το Βροντάδο, είναι γνωστά τα προβλήματα της περιοχής, αλλά και οι ευκαιρίες που έχει και οι δυνατότητες για βελτίωση της ζωής των κατοίκων και ανάπτυξης της.

Οποιαδήποτε, όμως, λύση εφαρμοστεί θα πρέπει να έχει συζητηθεί με την τοπική κοινωνία και να έχει επιτευχθεί συναίνεση. Η έλλειψη χώρων στάθμευσης είναι ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα. Η εφαρμογή κυκλοφοριακών ρυθμίσεων φαίνεται αναγκαία. Από το σημείο, όμως, αυτό μέχρι την εφαρμογή μιας κυκλοφοριακής μελέτης που εκπονήθηκε σε κάποια γραφεία, χωρίς να ζητηθεί η γνώμη των κατοίκων, χωρίς να συζητηθούν εναλλακτικές λύσεις και χωρίς να συμφωνήσουν οι κάτοικοι σε αυτές τις λύσεις υπάρχει μια σημαντική απόσταση. Έτσι, χιλιάδες ευρώ δαπανήθηκαν άσκοπα από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και το πρόβλημα δεν λύθηκε.

Γνωστό και το πρόβλημα της περιοχής της Κλειδούς, όπου μια περιοχή ιδιαίτερου φυσικού κάλλους συνεχώς υποβαθμίζεται, γνωστό και το πρόβλημα της παραλιακής οδού, όπου συνυπάρχουν η κυκλοφορία των οχημάτων, δραστηριότητες αναψυχής και επιχειρηματικές δραστηριότητες, επιβαρύνοντας η μια την άλλη.

Η έλλειψη χωροταξικού σχεδιασμού είναι το σημαντικότερο πρόβλημα σε ολόκληρη τη Χίο. Οι περιοχές του Δήμου Ομηρούπολης βρίσκονται ένα βήμα ακόμα πιο πίσω, καθώς κανένα χωροταξικό σχέδιο δεν εκπονείται για τη συγκεκριμένη Δημοτική Ενότητα. Για μας, η ενοποίηση και ολοκλήρωση του χωροταξικού σχεδιασμού αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Με επιστημονικές μεθόδους και με διαβούλευση με την κοινωνία, θα πρέπει να προκύψουν ολοκληρωμένες λύσεις για την Κλειδού, τη Δασκαλόπετρα, την παραλιακή οδό, την επαρχιακή οδό της Βολισσού και ολόκληρο τον Βροντάδο. Μελέτες ανάπλασης συγκεκριμένων περιοχών θα δώσουν τη δυνατότητα στους Βρονταδούσους να αναπτύσσουν κοινωνικές δραστηριότητες σε συγκεκριμένα μέρη, να χαίρονται τη θάλασσα τους και να μην επιβαρύνονται εξαιτίας αντικρουόμενων δραστηριοτήτων, όπως γίνεται σήμερα.

Όσον αφορά τις δομές που μπορούν να αναπτυχθούν στο Βροντάδο, αυτές θα ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας. Η δημιουργία ΚΑΠΗ είναι στις προτεραιότητες μας και θα μπορέσει να υλοποιηθεί, εφόσον εξασφαλιστούν οι απαιτούμενοι πόροι. Χαρακτηριστικά και πάλι αναφέρεται, σαν παράδειγμα απαξίωσης της τοπικής κοινωνίας, η πρόσφατη ανακοίνωση της σημερινής Δημοτικής Αρχής, μέσω της ΔΗΚΕΧ να ιδρύσει Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών σχολικής ηλικίας στο Βροντάδο. Είναι κάτι που δεν ζητήθηκε ποτέ, δεν εξυπηρετεί καμιά πραγματική ανάγκη και τέλος πάντων, δεν αφορά τους Βρονταδούσους.

Αξίζουν να δοθεί έμφαση σε τρία σημεία:

Το πρώτο αφορά τις Δημοτικές υπηρεσίες (ύδρευση, καθαριότητα, φωτισμός κ.λ.π.). Θεωρούμε ότι αυτές πρέπει να παρέχονται στους δημότες, επειδή ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τις παρέχει. Σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να γίνονται αφορμή και αντικείμενο ανάπτυξης πελατειακών σχέσεων. Ο Δήμος πρέπει να οργανωθεί σε ένα τέτοιο βαθμό που θα φροντίζει να ικανοποιεί τις απαιτήσεις των Δημοτών του, χωρίς να απαιτείται κάποια παρέμβαση από πολιτικά πρόσωπα. Με τη χρήση ενός τηλεφώνου του Δήμου (που θα είναι γνωστό σε όλους τους Δημότες), ο Δήμος θα ανταποκρίνεται και η Δημοτική Αρχή πρέπει να παρακολουθεί απλά τον βαθμό ανταπόκρισης, την ταχύτητα ικανοποίησης των αιτημάτων κ.λ.π. και να βγάζει συμπεράσματα για να βελτιώνει το σύστημα. Φυσικά, όλοι οι κάτοικοι πρέπει δέχονται ισάξιες υπηρεσίες, ακόμα και αυτοί που μένουν σε στενά σοκάκια του Βροντάδου. 

Το δεύτερο αφορά τη φιλοσοφία μας για την επιλογή και τον σχεδιασμό των έργων. Στόχος μας είναι τα έργα να είναι αποτελεσματικά για τους Δημότες και για το λόγο αυτό, ο σχεδιασμός τους πρέπει να γίνεται βάσει της σκοπιμότητας που εξυπηρετούν, ενώ πάντοτε πρέπει να προβλέπεται η διαχείριση και η συντήρηση του έργου μετά την ολοκλήρωση του. Με βάση αυτή τη φιλοσοφία, κρίνουμε ότι χρειάζεται δρόμος παράκαμψης του Βροντάδου προς Αίπος, αλλά όχι το έργο που έχει σχεδιαστεί με τούνελ κάτω  από το δάσος κ.λ.π. Ο οποιοσδήποτε σχεδιασμός προκύψει θα πρέπει να στοχεύει στην ελαχιστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του κόστους, ανεξάρτητα αν τα χρήματα προέρχονται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους.

Το τρίτο αφορά στο ρόλο των Τοπικών Συμβουλίων, που για εμάς είναι ιδιαίτερα σημαντικός. Θεωρούμε ότι θα έχουν τον πρωταρχικό ρόλο για την περιοχή τους, αφού τη γνωρίζουν καλύτερα και μέσω της ενεργοποίησης των τοπικών κοινωνιών, μπορούν να ενεργοποιούν και να συντονίζουν διαβουλεύσεις για διάφορα τοπικά ζητήματα. 

Τέλος, θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε ότι ο Βροντάδος έχει την τύχη να διαθέτει πολύ υψηλό δυναμικό από εθελοντές. Μπορεί να αναφέρει κανείς τα δύο ιστορικά σωματεία, τον ΦΟΒ και την ΠΕΚΕΒ, την ομάδα Όμικρον, τους Πρόσκοπους και τους Οδηγούς, αλλά και πολλούς συνδημότες μας που δεν χάνουν ευκαιρία να προσφέρουν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους, σε κάθε περίπτωση. Ο Δήμος πρέπει να ενθαρρύνει τον εθελοντισμό και να στηρίζει έμπρακτα κάθε εθελοντική πρωτοβουλία, είτε αφορά στο περιβάλλον, είτε στα πολιτιστικά και αθλητικά, είτε στην παροχή υπηρεσιών σε συνανθρώπους μας.