Ο Φιλοπρόοδος Όμιλος Βροντάδου, καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

    ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ


Ενημέρωση  πεπραγμένων τελευταίου εξαμήνου.
Ενημέρωση προγραμματισμένων δράσεων επόμενου εξαμήνου:
Έγκριση προτάσεων Διοικητικού Συμβουλίου για τροποποίηση καταστατικού με σκοπό την απλοποίηση διαδικασιών και την προσέλκυση νέων μελών-στελεχών
Παρουσίαση Μουσειοσκευής μάχης Αίπους
Εκδηλώσεις 15ης &16ης Νοεμβρίου για τη Μάχη του Αίπους
Έκδοση του Στρατιωτικού ημερολογίου του Σταύρου Καλλίτση με χορηγία της Επιτροπής Κλειδούς και κ. Άγγελου Καλλίτση και ανατύπου της φωτογραφίας με το πανόραμα του λιμανιού της Χίου από το μουσείο μας χορηγία του Ιδρύματος “ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΚΟΣ”.
Τοποθέτηση ενημερωτικής πινακίδας επισκεπτών στην πλατεία Ν. Κλειδούς  με χορηγία της Επιτροπής Κλειδούς
Ανέβασμα της παράστασης “«Μπαμπά… μην ξαναπεθάνεις Παρασκευή» από τη  θεατρική ομάδα του Ομίλου
Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων μελών-στελεχών και πρόταση συγκέντρωσης βιογραφικών τους στοιχείων προκειμένου να λειτουργήσει σαν “Κιβωτός Μνήμης”.
Εκτέλεση των απολύτως  απαραίτητων εργασιών συντήρησης του κτιρίου
Πρόταση της τοπικής κοινότητας Βροντάδου για ένταξη στο τεχνικό πρόγραμμα 2015  του Δήμου Χίου της ηλεκτροδότησης της πλατείας.


Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 8 Οκτωβρίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο. Παρακαλούμε τα μέλη να παρευρεθούν


Για το Δ.Σ. του Φ.Ο.Β.

       Ο Πρόεδρος                        Ο Γ. Γραμματέας
      
                          

  Πολύδωρος Στείρος              Αντώνης Νικολάου