Ο Φ. Ό. Β., καλεί τα μέλη του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή της Ορθοδοξίας 1 Μαρτίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. στις εγκαταστάσεις του Ομίλου.

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
• Ενημέρωση  πεπραγμένων τελευταίου εξαμήνου.
• Ενημέρωση προγραμματισμένων δράσεων επόμενου εξαμήνου:
• Συζήτηση  προτάσεων τροποποίησης καταστατικού, εφόσον υπάρχει η αυξημένη παρουσία των ¾ των τακτικών μελών του Ομίλου που ορίζει το άρθρο 20 του ισχύοντος καταστατικού.
• Βιωσιμότητα της εφημερίδας “ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ”.
 
Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015 και ώρα 5:30 μ.μ. στον ίδιο χώρο. 
Παρακαλούμε τα μέλη να παρευρεθούν.