Το Διοικητικό Συμβούλιο του Φ.Ο.Β., προσκαλεί τα μέλη του Ομίλου, σύμφωνα με το καταστατικό του σε Τακτική Γενική Συνέλευση την Κυριακή της Ορθοδοξίας 9 Μαρτίου 2014 και ώρα 10.30 π.μ. στην αίθουσα διαλέξεων του Φ.Ο.Β.  με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης.

Α.-  Ενημέρωση Προέδρου.

Β.- Διοικητικός και οικονομικός απολογισμός ετών 2012-2014, έγκριση έκθεσης εξελεγκτικής επιτροπής και απαλλαγή του Δ. Σ από κάθε ευθύνη.

Γ.- Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής για τη διετή θητεία περιόδου 2014-2016.

Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Γ. Σ.  θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Μαρτίου 2014 και ώρα 6.00 μ.μ. στον ίδιο χώρο.

Τα Τακτικά μέλη που επιθυμούν να θέσουν υποψηφιότητα για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή και πληρούν τις προϋποθέσεις του καταστατικού, μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους στα γραφεία του Ομίλου και να πάρουν πληροφορίες από τον Πρόεδρο Πολύδωρο Στείρο (τηλ.2271093440) ή τον Γ. Γραμματέα Αντώνιο Νικολάου (τηλ. 2271093949) μέχρι την Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014.

Σύμφωνα με το Καταστατικό, κάθε μέλος μπορεί να εξουσιοδοτηθεί να ψηφίσει για ένα μόνο μέλος το οποίο απουσιάζει και εφόσον καλύπτει τους όρους του Καταστατικού.

Παρακαλείσθε να  προσέλθετε.   

 

Για το  Δ. Σ του Φ. Ο. Β

 

Ο Πρόεδρος                                                    Ο Γ. Γραμματέας

 

 

Πολύδωρος Στείρος                                        Αντώνιος  Νικολάου