Σας προσκαλούμε να τιμήσετε με την παρουσία σας τις εορταστικές εκδηλώσεις για την 94η επέτειο της ιδρύσεως του Φ.Ο.Β. την Κυριακή της Πεντηκοστής 27 Μαΐου 2018.