Τα μέλη του Φιλοπροόδου Ομίλου Βροντάδου (Φ.Ο.Β.) κατά την τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 1η Μαρτίου 2015  στην αίθουσα εκδηλώσεων του Ομίλου, αφού συζήτησαν διεξοδικά το θέμα της κατάκλισης των υπογείων και ισογείων χώρων των εγκαταστάσεων του Ομίλου από όμβρια ύδατα εξ αιτίας της κατάρρευσης του δρόμου Χίου – Βολισσού στην περιοχή Αγίου Γεωργίου Βροντάδου και των κινδύνων που εγκυμονεί η υπάρχουσα κατάσταση για τους περιοίκους και τις οικίες τους, αποφάσισαν ομόφωνα:

  • Να διαμαρτυρηθούν προς κάθε κατεύθυνση για το γεγονός ότι μία εβδομάδα μετά τα γεγονότα της 23ης Φεβρουαρίου 2015 ο Δήμος Χίου και η Περιφέρεια δεν έχουν αποφασίσει ακόμα ποιος είναι ο αρμόδιος ϕορέας που θα αναλάβει το έργο της αποκατάστασης, ενώ οι κτιριακές εγκαταστάσεις του Ομίλου εξακολουθούν να είναι καταπλακωμένες από τόνους μπάζων, τα οποία εκτός της καταπόνησης που προκαλούν, εξακολουθούν να αποκλείουν τη ϕυσική οδό απορροής των ομβρίων υδάτων της κατεστραμμένης οδού, με αποτέλεσμα να συνεχίζεται η εισροή υδάτων μέσα από τον ϕέροντα οργανισμό του κτιρίου.
  • Να ζητήσουν να εκπονηθούν άμεσα οι μελέτες αποκατάστασης της οδού λαμβάνοντας υπόψιν και τα προϋπάρχοντα προβλήματα που σχετίζονται με την απορροή των ομβρίων υδάτων και να ξεκινήσουν τα απαραίτητα τεχνικά έργα.
  • Να ζητήσουν τη συνδρομή των αρμοδίων υπηρεσιών  στον έλεγχο, στην καταγραφή και στην αποκατάσταση των ζημιών που έχουν υποστεί οι κτιριακές εγκαταστάσεις και οι υποδομές του Ομίλου αμέσως μόλις αποκατασταθεί η ομαλότητα.   

 

Με εξουσιοδότηση της Γενικής Συνέλευσης

Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

Πολύδωρος Στείρος                                                             Νικολάου Αντώνης