Ευθυμογραφήματα και άρθρα του Γεωργίου Δ. Γέμελου. Νέα έκδοση του Φ.Ο.Β

Δείγμα γραφής  του περιεχομένου του βιβλίου αποτελεί το παρακάτω ευθυμογράφημα: Άλμα Βυθού – Ήταν η πρώτη χρονιά που θα γιορτάζαμε την επέτειο του αδελφάτου τ’ Αγιού Βασιλειού, που ιδρύσαμε έφηβοι τότε στον Άγιο Γιώργη και […]