ΤΙΤΛΟΣ: «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΤΙΜΗΣ ΕΙΣ ΤΟΥΣ ΕΥΔΟΚΙΜΩΣ ΔΙΑΚΟΝΗΣΑΝΤΑΣ ΕΙΣ ΤΩΝ ΒΩΜΟΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΣ»
ΕΚΔΟΣΕΙΣ :Φ.Ο.Β. 1971
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ: Ν. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗ- Ν ΣΥΡΡΗ
ΔΙΑ ΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΣ ΤΟΥ ΜΕΤΑ ΧΕΙΡΑΣ ΤΙΜΗΤΙΚΟΥ ΤΟΜΟΥ, ΠΕΡΙ9ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΟΣ ΤΑ ΤΗΣ ΛΑΜΠΡΑΣ ΕΚΕΙΝΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗΝ ΤΩΝ ΕΚ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΣ, ΟΛΟΚΛΗΡΟΥΤΑΙ Η ΛΗΦΘΕΙΣΑ ΤΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΟΒ.
ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΙΝ ΤΑΥΤΗΝ Ο Φ.Ο.Β. ΕΘΕΩΡΗΣΕ ΚΑΘΗΚΟΝ ΕΠΙΒΕΒΛΗΜΕΝΟΝ, ΔΙΟΤΙ ΕΠΙΘΥΜΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΔΩΣΗ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΚΗΝ ΜΝΗΜΗΝ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Ο.Β. ΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΤΕΡΟΝ ΙΣΩΣ ΓΕΓΟΝΟΣ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΚΑΙ8 ΝΑ ΥΨΩΣΗ ΑΠΤΑ ΤΑ ΜΝΗΜΕΙΑ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΩΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΦΑΝΕΙΣ ΗΡΩΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΜΑΣ, ΟΙΤΙΝΕΣ ΗΝΑΛΩΣΑΝ ΕΑΥΤΟΥΣ ΕΙΣ ΤΗΝ ΔΙΑΚΟΝΙΑΝ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.
ΜΕ ΑΙΣΘΗΜΑ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΜΕ ΙΔΑΙΑΤΕΡΑΝ ΧΑΡΑΝ ΚΑΙ ΣΥΓΚΙΝΗΣΙΝ ΠΑΡΑΔΙΔΕΙ ΣΗΜΕΡΟΝ Ο ΦΟΒ ΕΙΣ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑΝ ΤΑ ΤΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ, ΔΙΟΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΙ, ΟΤΙ ΠΡΩΤΟΠΟΡΩΝ ΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑΣ ΠΡΟΣΦΈΡΕΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΝ ΟΣΑΙΝ ΕΙΣ ΤΗΝ ΓΕΝΙΚΩΣ ΥΛΟΦΡΟΝΑ ΕΠΟΧΗΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΕΧΕΙ ΥΨΗΛΗΝ ΔΙΔΑΧΗΝ ΔΙΑ ΤΑΣ ΕΠΕΡΧΟΜΕΝΑΣ ΓΕΝΕΑΣ.
ΕΝ ΒΡΟΝΤΑΔΩ ΤΗ 19Η ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1970
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΝΤ. Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΣalt
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΙΩΑΝ. ΚΑΛΟΓΡΙΑΣ
Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΛΙΤΣΗΣ
Ο ΤΑΜΙΑΣ: ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΟΥΡΝΙΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ: Σ. ΠΑΠΑΖΗΣ, Γ. ΑΒΑΓΙΑΝΟΣ, ΣΤ. ΜΠΑΧΑΣ, Π. ΑΠΟΣΤΟΛΕΛΛΗΣ, Ν. ΔΗΜΟΣ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟΝ
Ο ΦΟΒ ΕΥΓΝΩΜΟΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΙ ΚΑΙ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α΄ Η ΑΠΟΦΑΣΙΣ
Β΄ Η ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
 • Η ΕΙΣΗΓΗΣΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΦΟΒ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Ν. ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ
 • Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ Κ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ.
 • Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΑΝΑΠΛΗΡΟΥΝΤΟΣ ΤΟΝ ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗΝ ΙΘ΄ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΑΡΧΟΥ Κ. ΑΝΤΩΝΙΟΥ Π. ΣΤΕΦΑΝΟΥ.
 • Ο ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΙΟΥ Κ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΑΡΟΤΣΗ
 • Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΣΤΑΜΑΤΙΟΥ Ι. ΓΛΥΚΑ, ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ
 • Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ι. ΠΙΤΑΟΥΛΗ ΕΠΙΤΙΜΟΥ ΛΥΚΕΙΑΡΧΟΥ
 • Η ΑΝΤΙΦΩΝΗΣΙΣ ΤΟΥ Κ. ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΑΡΟΥΣΗ.
Γ΄ ΟΙ ΤΙΜΗΘΕΝΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΤΙΜΗΘΕΝΤΩΝ.
Δ΄Ο ΧΙΑΚΟΣ ΤΥΠΟΣ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΣ ΤΟΥ ΦΟΒ
 • Η «ΠΡΟΟΔΟΣ»
 • Ο «ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ»
 • «ΤΟ ΒΗΜΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ»
 • «ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ»
Ε΄ ΟΙ ΠΡΟΣΦΑΤΩΣ ΑΠΟΧΩΡΗΣΑΝΤΕΣ ΣΥΜΠΟΛΙΤΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ
 
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ο ΦΟΒ ΚΑΙ ΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΟΥ
 • Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ Η ΔΡΑΣΙΣ ΤΟΥ.
 • ΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΑΙ ΤΟΥ.