Δωρεές στο Μουσείο μας

       Κατά το χρονικό διάστημα των δύο τελευταίων ετών το Λαογραφικό Μουσείο του Φ.Ο.Β. εμπλουτίστηκε με νέα εκθέματα που μας εμπιστεύτηκαν άνθρωποι της τοπικής κοινωνίας. Ευχαριστούμε θερμά γι’ αυτή την κίνηση καλής διάθεσης και εμπιστοσύνης. […]